Po sklepu IO OBZ Nova Gorica bo v TOREK 24. 8. 2021 s pričetkom ob 19.00 uri LICENCIRANJE  za območne sodnike.
Prosim, da obvestite vse sodnike vašega kluba, da se udeležijo omenjenega sestanka.
Kraj sestanka: Balinarska dvorana v N. Gorici.
S seboj naj prinesejo sodniško izkaznico.
 
Lp
Marjan Ferfolja