Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na avgustovski korespondenčni seji potrdil Pravila o tekmovanjih, Koledar tekmovanj in predlog glede PCT pogojev in stroškov testiranj.

Ad 1 Pravila o tekmovanjih in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021

SKLEP:  IO BZS potrdi Pravila o tekmovanjih z vsemi dopolnitvami in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021.

PRAVILA O TEKMOVANJIH

ZBIRNIK SPREMEMB

KOLEDAR TEKMOVANJ

Ad 2 Seznanitev IO s sklepom Tekmovalne komisije BZS

SKLEP: IO BZS se je seznanil s sklepom Tekmovalne komisije BZS

V tekmovalni sezoni 2021/2022 v ligaškem tekmovanju Super lige nastopajo naslednje ekipe: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Do izteka roka za registracijo ekip in igralcev za nastopanje v ligaškem tekmovanju Superlige, ki se je iztekel 6. 8. 2021, je pravočasno prispelo 9 prijav in sicer naslednjih ekip: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Vse prijave so prispele na naslov BZS pravočasno. Vse zgoraj naštete ekipe so predložile vso zahtevano dokumentacijo in dokazila, zato je registracijska komisija ugotovila, da so vse prijave popolne ter je na tej podlagi opravila registracijo ekip in igralcev za sezono 2021/2022.

Ad 3 PCT pogoji in stroški testiranja na tekmah državnih lig

SKLEP: IO BZS potrdi, da so se pri organizaciji in izvedbi tekem vse ekipe, vključno s spremljajočim osebjem in sodniki, dolžne ravnati po veljavnih navodilih in priporočilih Vlade RS in/ali NIJZ. 

V kolikor bo pogoj za nastop ali sodelovanje na ligaških tekmah oz. državnih prvenstvih zahtevano, da igralci in drugi sodelujoči izpolnjujejo kriterije PCT, se igralci in ostali udeleženci lahko udeležijo tekmovanja, če ob vstopu na prizorišče predložijo veljavno PCT potrdilo. BZS bo krila stroške testiranj za Covid-19 za tekmovalce in ostale udeležence tekmovanj samo v primeru, če ji bo pristojno ministrstvo te stroške priznalo oziroma odobrilo ter plačalo. O tem bodo vse ekipe sprotno obveščene preko njihovih e-naslovov. Trenutno veljavni odlok je v veljavi do 31.12.2021.

VIR: bzs.si