Fakulteta za šport organizira omenjeni tečaj. ta je obvezen za vodje ekip v državnih ligah. Prvi rok za priijavo je 25. 1. 2022. Zadnji rok pa je 7. 2. 2022. Podrobnosti tačaja so na spletni strani BZS pod INFO. Tu so navedeni vsi pogoji za prijavo, kot tudi pogoji za prijavo.