PRAVILA ZA OBMOČNE LIGE ZA SEZONO 2022 – 2023

V tekmovalnem letu 2022- 2023 sta formirani dve  ligi:

1. PRVA OBMOČNA LIGA:      8 EKIP – DVOKROŽNI SISTEM

2. DRUGA OBMOČNA LIGA:  3 EKIPE –  ŠTIRIKROŽNI SISTEM

SISTEM  NAPREDOVANJA  IN NAZADOVANJA V LIGAH:

 A – PRVA OBMOČNA LIGA:

Prvo uvrščeni ekipi pridobita pravico nastopa na kvalifikacijah za vstop v drugo državno ligo za sezono 2023/2024.

Če se ekipa(i) noče(ta) udeležiti kvalifikacij, se pravica (sklep BZS) ne more prenesti na naslednje uvrščeno ekipo. Iz prve lige izpadeta dve zadnje uvrščeni ekipi, v kolikor se prvouvrščeni ekipi na kvalifikacijah ne uvrstita v drugo državo ligo za sezono 2023/2024. V obranem primeru pa lahko ostane (ta) ena ali celo obe.

B – DRUGA OBMOČNA LIGA:

Prvouvrščena ekipa se uvrsti v prvo območno ligo za sezono 2023/2024. V kolikor ta ne želi napredovati v prvo ligo, ostaja v prvi ligi zadnja ekipa, ki bi sicer iz lige izpadla. V slučaju da iz DRUGE državne lige izpade naša ekipa,potem drugo uvrščena ekipa DRUGE OBZ lige,ki bi sicer napredovala v PRVO območno ligo, odigra kvalifikacijsko tekmo (doma zunaj) s šesto uvrščeno ekipo PRVE lige za osmo mesto v PRVI območni ligi za naslednjo sezono.

SISTEM TEKMOVANJA V LIGAH:

PRVA LIGA:DRUGA LIGA:
– TROJ.-DVOJ.-EN.- KR.– TROJKA- DVOJKA
– HIT. ZB. -1 X 5 MIN.– ENOJKA – KROG
– NAT. ZBIJANJE– NAT. ZBIJANJE
– ŠTAFETA. 1X 5 MIN.– ŠTAFETA 1 X 5 MIN.
– TROJKA– DVOJKA– TROJKA – DVOJKA

Posamezni igralec lahko na posameznem srečanju nastopi največ v treh disciplinah. To so lahko tudi vsa tri zbijanja.

Čas trajanja iger je v vseh ligah enak, in sicer:

KLASIČNE IGRE: 1 URA – OZIROMA DO 13 PUNTOV

IGRA V KROG: – OSEM OBRATOV IGRE

OSTALE TEHNIČNE DISCIPLINE  ENAKO KOT DOSLEJ.

VSE DISCIPLINE V SREČANJU SE LAHKO KONČAJO NEODLOČENO.                                       

TOČKOVANJE V POSAMEZNIH DISCIPLINAH:

 • ZMAGA SE TOČKUJE Z (2) DVEMA TOČKAMA
 • NEODLOČEN REZULTAT – TOČKE SE DELIJO 1-1
 • PORAZ SE TOČKUJE Z NIČ (0) TOČKAMI

SKUPNO TOČKOVANJE V SREČANJU SE TOČKUJE:

 • ZA ZMAGO PREJME EKIPA 3 TOČKE
 • ZA PORAZ  NE DOBI EKIPA NOBENE TOČKE
 • ZA NEODLOČEN REZULTAT (1:1) V REDNEM DELU DOBI PO RAZIGRAVANJU ZMAGOVALNA EKIPA (2) DVE TOČKI – PORAŽENA EKIPA PA OSTANE PRI ENI TOČKI.
 • P.S. RAZIGRAVANJE SE IZVAJA PO NOVIH PRAVILIH. GLEJ NOVOSTI V LETU 2013.

ŠTEVILO NASTOPAJOČIH NA SREČANJU:

 • PRVA LIGA :      7-10 IGRALCEV
 • DRUGA LIGA :   5-10 IGRALCEV

P.S. V PRVI LIGI SE IGRA  NA ŠTIRIH (4) STEZAH, ČE SO NA RAZPOLAGO.

        V DRUGI LIGI PA NA DVEH (2) STEZAH.

        V KOLIKOR SO NA RAZPOLAGO ŠTIRI STEZE, SE LAHKO IGRA NA VSEH ŠTIRIH, ČE STA 

        OBE EKIPI SOGLASNI.

DOLOČANJE IGRIŠČ ZA POSAMEZNE DISCIPLINE IGER:

1. Za klasične discipline iger:

    TROJKA, DVOJICA,POSAMEZNO in KROG se določi igrišča na osnovi žreba.

    Žreb za igrišča opravi vodja gostujoče ekipe v prisotnosti vodje domače ekipe.

2. Hitrostno zbijanje in štafeta  za PRVO LIGO se igrata na stezi dve (2).

    Štafeta za DRUGO LIGO se igra na stezi ena (1).

3. Natančno zbijanje  za PRVO LIGO se igra na stezi tri (3).

    Natančno zbijanje za DRUGO LIGO se igra na stezi dve (2).

OGREVANJE:

 – ogrevanje se začne dvajset (20) minut pred začetkom srečanja in  traja 15 minut.

 – pri hitrostnih disciplinah traja ogrevanje tir (3) minute, pri natančnem zbijanju pa pet (5) 

   minut.

 – pred vsakimi  naslednjimi klasičnimi igrami je ogrevanje s štirimi obrati igre.

 – pred razigravanjem, če je enakost po rednem delu srečanja, je ogrevanje v času trajanja

   pet (5) minut.

NOŠENJE  DRESOV  NA TEKMOVANJIH:

Na ligaških kot tudi na vseh ostalih tekmovanjih je obvezno nošenje dresov – vrhnji del. Le-ti morajo biti enake barve in enotnega kroja. Majice so lahko z dolgimi ali kratkimi rokavi ali brez njih. Na dresih mora biti tudi emblem kluba – oziroma ime kluba. Lahko je znak tudi pripet na majico – oziroma trenirko. Dovoljeno je tudi nošenje kratkih hlač, kar pa ne pomeni, da morajo biti vsi igralci na isti igralni stezi oblečeni vsi v kratke ali pa v dolge hlače.

ČLANSKE IZKAZNICE:

Na vseh prvenstvenih srečanjih je obvezna identifikacija s članskimi izkaznicami, če to zahteva nasprotna ekipa. Če določen igralec trenutno nima pri sebi članske izkaznice, se lahko izkaže z nekim drugim dokumentom. V poročilo o tekmi je tak primer potrebno navesti v opombi. Ta igralec lahko nastopi na tekmi. Če se naknadno izkaže, da ni registriran za klub za katerega je nastopil – je srečanje za ta klub izgubljeno z maksimalnim rezultatom.

TERMIN DOLOČEN ZA ODIGRAVANJE TEKEM:

Vse tekme se morajo odigrati po predvidenem razporedu – koledarju tekmovanj, kjer se obvezno upošteva tudi uro začetka srečanja. Odstopanje od predvidenega termina – ure začetka je dovoljeno le v slučaju višje sile. V takih primerih se tekma lahko začne z zamudo največ ene ure. Če to ni mogoče, se določi novi termin, ki pa mora biti pred naslednjim kolom. V kolikor se ekipi ne moreta dogovoriti za datum, se taka tekma obvezno odigra na sredo. O preložitvi tekme se obvezno obvesti predsednika tehnične komisije – Mirjana Pahor (041 535 139). Dolžnost obveščanja je na strani ekipe domačina. Če na določen dan igranja (po koledarju) domača ekipa ne javi spremembe datuma za igranje tekme – se ji odvzame eno (1) točko. Pred začetkom srečanja se morajo na poročilo o tekmi vpisati vsi predvideni igralci. Kasnejše dopisovanje igralcev ni mogoče.

REZERVNA POKRITA IGRIŠČA:

V slučaju slabega vremena se v prvi ligi odigravajo tekme istega dne na rezervnih pokritih igriščih. Ekipe morajo imeti v ta namen rezervirana pokrita igrišča. Če si ekipa – domačin srečanja tega ne zagotovi, izgubi srečanje z maksimalnim rezultatom 18:0. V drugi ligi naj bi imeli klubi tudi rezervna igrišča. V kolikor pa tega nimajo, morajo v slučaju slabega vremena pravočasno obvestiti gostujočo ekipo, da naj ne prihaja ne tekmo. Istočasno pa se morata ekipi dogovoriti za novi termin igranja. Najpozneje je to sreda pred naslednjih kolom.

O odložitvi tekme mora domača ekipa obvezno obvestiti predsednika tehnične komisije. Že začete tekme pa se morajo odigrati na isti dan do konca. Čakanje med tekmo v slučaju dežja je lahko največ do 30 minut. Po tem času se preide na rezervno igrišče. V kolikor domača ekipa nima rezervnega igrišča, se vse še neodigrane tekme štejejo v korist gostujoče ekipe. Če je ob predvideni uri za začetek tekme igrišče v vodi in neuporabno in v naslednjih 30 minutah ni možna usposobitev, se tekma odigra na rezervnem igrišču. Če pa rezervnega igrišča ni, je tekma izgubljena za domačo ekipo z maksimalnim rezultatom.

SODNIKI NA LIGAŠKIH TEKMAH:

Vsa srečanja v območnih ligah vodijo sodniki kluba, z opravljeno licenco za tekoče leto. Sodniki so zadolženi, da na srečanju ne pride do kršenja pravil  MTP in pravil o tekmovanju v OBZ Nova Gorica. Morebitne kršilce pa so klubi – dolžni prijaviti tehnični komisiji oz. disciplinski komisiji pri OBZ Nova Gorica. Le-ta bo proti takim ustrezno ukrepala. Če na tekmi ni sodnika, opravlja njegovo dolžnost kapetan domače ekipe. Ko je na taki tekmi v gostujoči ekipi igralec (sodnik), le-ta skrbi za nemoten potek tekme v smislu pravil MTP, medtem ko je gostitelj zadolžen za vodenje zapisnika – poročila, ki ga je dolžan odposlati tehnični komisiji. Kadar sodnik kot igralec nastopa v igrah tehničnih disciplin, opravlja funkcijo sodnika druga oseba – sodnik domače ali gostujoče ekipe.

POROČILO O IZIDU SREČANJA:

Poročilo o izidu srečanja piše in zanj odgovarja delegirani sodnik srečanja oziroma druga pooblaščena oseba – vodja domače ekipe, če ni sodnika. Poročilo o srečanju je dolžna poslati na določen naslov domača ekipa. Poročilo mora biti poslano takoj istega – oziroma naslednjega dne. Poročila se pošiljajo predsedniku tehnične komisije na naslov: Mirjan Pahor, Opatje Selo 26/a, 5291 Miren.

JAVLJANJE REZULTATOV LIGAŠKIH TEKEM:

Klub domačih je dolžan, da takoj po končani tekmi javi rezultat na telefon – tajnico oziroma pošlje SMS sporočilo na številko: 041 535 139. Pri javljanju povejte le imeni obeh klubov in skupne točke, npr.: 9:8 ali 10:6 itd.

SANKCIJE ZA NEJAVLJANJE REZULTATOV:

 • ZA  PRVO (1.) NEJAVLJANJE JE ODVZEM (1) ENE TOČKE.
 • ZA DRUGO (2.) NEJAVLJANJE JE ODVZEM( 3) TOČK.
 • ZA TRETJE (3.) NEJAVLJANJE SLEDI IZKLJUČITEV KLUBA IZ TEKMOVANJA IN PAVZA V NASLEDNJEM TEKMOVALNEM LETU.

SANKCIJE ZA NEODIGRANE TEKME IZ NEOPRAVIČENIH RAZLOGOV:

 1. ZA ENO NEODIGRANO TEKMO ODSOTNA EKIPA IZGUBI SREČANJE Z MAKSIMALNIM REZULTATOM IN ŠE ODVZEM (3) TREH TOČK
 2. TA DVE NEODIGRANI TEKMI PA JE EKIPA IZKLUČENA IZ TEKMOVANJA IN SLEDI JI PAVZA V NASLEDNJEM TEKMOVALNEM LETU. EKIPI SE BRIŠEJO VSI REZULTATI- DOSEŽENI NA DOTEDANJIH TEKMAH.

PRITOŽBE:

Ekipa, ki smatra, da je bila oškodovana zaradi neupoštevanja pravil MTP ali pravil o tekmovanjih pri OBZ Nova Gorica, lahko vloži pritožbo s kratkim opisom na tehnično komisijo pri OBZ Nova Gorica.

Za pritožbo je potrebno vplačati 20,00 EUR  kotizacije.

V kolikor je ekipa dobila tožbo, se ji povrne vplačana kotizacija.

DRUGA DOLOČILA – POJASNILA ZA LETO 2014-2015

RAZIGRAVANJE V LIGI PO KONČANEM NEODLOČENEM IZIDU TEKME V REDNEM DELU.

Razigravanje je bilo uvedeno že v sezono 2011.

Za sezono 2014-2015 so navodila za razigravanje le delno spremenjena, in sicer:

Vodji ekip prijavita sodniku tekme na posebnem obrazcu imena bližalcev in zbijalcev (v 1. ligi po 3 + 3 – v 2. ligi po 2 + 2). Vrstni red prijave je tudi vrstni red izvajanja naloge.

Potek žreba: sodnik pripravi dva listka za igrišči s številko 2. in 3. Dalje po en listek z besedilom bližanje in zbijanje ter po en listek z imeni obeh ekip (A+B).

Žreb opravita vodji ekip, in sicer tako, da eden od njiju izvleče najprej listek za igrišča (2 ali 3), nato se izvleče listek za bližanje ali zbijanje. Kot zadnje se izvleče listek z imenom ekipe, ki bo prva izvajala naloge v razigravanju. Recimo, da je rezultat žreba naslednji:

 IGRIŠČE 2 – ZBIJANJE IN EKIPA B. To pomeni, da se na igrišču 2 zbija, na igrišču 3 bliža. Nalogo kot prva izvaja vedno ekipa B- njen prvi zbijalec. Njemu sledi prvi zbijalec ekipe A. Na igrišču 3 je bližanje – nalogo kot prvi izvaja bližalec ekipe B. Njemu sledi prvi bližalec ekipe A. Sledita oba druga zbijalca ekipe B in A. Njima pa druga bližalca ekipe B in A. Končno sta na vrsti še oba tretja zbijalca ekipe B in A, ter oba tretja bližalca ekipe B in A. V kolikor je na koncu rezultat različen, je zmagovalec ekipa, ki je dosegla več točk. Ob enakem rezultatu pa se postopek nadaljuje v parih do prve razlike v točkah- do prve napake enega od dveh igralcev. Vsaka približana krogla v krog in vsaki izbit balin iz kroga štejeta po eno točko. Biberon pri bližanju se ne upošteva.

PRIJAVE  ZA OBMOČNA TEKMOVANJA – KVALIFIKACIJE:

Te se obvezno pošlje v pisni obliki na naslov Območne balinarske zveze do datuma, ki je določen v koledarju za prijavo, oziroma do datuma na razpisu na spletni strani OBZ.

KVALIFIKACIJE ZA DRŽAVNA PRVENSTVA:

Mladinci, ki v letu tekmovanja dopolnijo 18 let pred datumom državnega prvenstva, lahko nastopajo na kvalifikacijah.

DOLOČANJE  VRSTNEGA  REDA  PO  KONČANEM  PRVENSTVU:

A) – NAJPREJ SE UPOŠTEVA SKUPNO ŠTEVILO VSEH TOČK.

B) – SLEDI PUNT RAZLIKA MED DOSEŽENIMI IN PRIJETIMI PUNTI

C) – DALJE SE UPOŠTEVA MEDSEBOJNO SREČANJE, IN SICER: ŠTEJE SE ZMAGA V

        REDNEM DELU, OZOROMA V PODALJŠANI IGRI.    

DODATNA  POJASNILA  KLUBOM  GLEDE  PRIPRAVE  IGRIŠČ ZA

        LIGAŠKA TEKMOVANJA  in

        POJASNILO GLEDE NEIGRANJA – PREDAJE  DOLOČENE  DISCIPLINE  V

        SREČANJU

1. igrišča morajo biti primerno navlažena pred začetkom tekme,

2. igrišča morajo biti tudi primerno nasuta s peskom. Debelina nasutja je med 3 – 5 mm, s

    peskom debeline 1-4 mm,

3. razsvetljava na igriščih mora biti nad 250 luksov svetlosti. To je predpis Balinarske zveze

    Slovenije,

4. v kolikor pride na posamezni tekmi do neupoštevanja teh pravil, bo na naslednjo tekmo

    tega kluba – kot domačina delegiran sodnik, kateremu bo klub domačin poravnal stroške

    sojenja in potne stroške,

5. pri zbijanju – štafeti, kjer so mehka igrišča, je potrebno pod tapet namestiti dodatno gumo

    ali linolej, kar bi preprečilo nastajanje večje luknje na terenu.

6. Ekipa, ki preda določeno disciplino, mora obvezno prijaviti igralca (igralce) za to

    disciplino. Tak igralec – oziroma igralca, ki ne nastopita v tej disciplini, n.pr. v

    hitrostnem zbijanju ali štafeti, lahko igrata v naslednjih igrah, če še nista odigrala

    treh tekem ( upošteva se tudi  disciplina v kateri nista nastopala, a sta bila kljub

    temu prijavljena).

    S tem določilom je odpravljena morebitna manipulacija – kalkulacija glede igranja v

    nadaljevanju srečanja.

MOŽNOSTI  KORIŠČENJA TIM  OUTA:

    V vseh klasičnih igrah je možno koristiti TIM OUT, katerega začetek mora biti pred iztekom

    desete (10.) minute pred koncem tekme. Koristi se ga po končanem obratu igre. Čas   

    trajanja je vedno ena (1) minuta.

    V igri v krog se ga lahko koristi do vključno šestega obrata igre – to je pred  začetkom

    sedmega obrata igre.

                                                                                     Tehnična komisija pri OBZ Nova Gorica

Nova Gorica: 19. julija 2014