Vrstni red:
1.Košuta Branko bk Tabor Ozeljan
2.Gorše Boštjan bk Cesta
3.Petrič Jožko bk Podskala Vipava
4.Gomilšček Darjo bk Gorica