31Avg/21

Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 28. 8. – 5. 9. 2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 5. 9. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 135/21 dne 27. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021135) in št. 136/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021136) in so začele veljati v soboto, 28. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

1.        Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izjema so udeleženci, ki še niso dopolnili 15 let.

Upravljavci objektov oziroma prostorov morajo na vidnem mestu pred vstopom v objekt oziroma prostor s pisnim obvestilom obvestiti udeleženceda je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora.

V zaprtih prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT tako športniki, kot rekreativci.

2.        S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se določi, da je prejemnik cepiva zoper COVID-19, ki je priznano v Republiki Sloveniji, polno zaščiten z dnevom prejema prvega odmerka cepiva (COVID-19 Vaccine – Janssen) oziroma drugega odmerka cepiva (Comirnaty – Biontech/Pfizer, Spikevax – Moderna, Sputnik – Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac – Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine – Sinopharm, Vaxzevria – AstraZeneca, Covishield – Serum Institute of India/AstraZeneca).

Sprememba odloka, ki se nanaša na cepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in na cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca se uporablja po preteku 14 dni od začetka veljavnosti (od 12. 9. 2021).

Prilagamo celoten pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da o veljavnih omejitvah obvestite svoje člane oziroma ciljno javnost.

Za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

T: 01 400 54 14
G: 041 741 681
E: zvijezdan.mikic1@gov.si

– Omejitve pri izvajanju športnih programov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

– Pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 28. 8. – 5. 9. 2021 

19Avg/21

Potrjena Pravila o tekmovanjih, Koledar tekmovanj in PCT protokol

Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na avgustovski korespondenčni seji potrdil Pravila o tekmovanjih, Koledar tekmovanj in predlog glede PCT pogojev in stroškov testiranj.

Ad 1 Pravila o tekmovanjih in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021

SKLEP:  IO BZS potrdi Pravila o tekmovanjih z vsemi dopolnitvami in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021.

PRAVILA O TEKMOVANJIH

ZBIRNIK SPREMEMB

KOLEDAR TEKMOVANJ

Ad 2 Seznanitev IO s sklepom Tekmovalne komisije BZS

SKLEP: IO BZS se je seznanil s sklepom Tekmovalne komisije BZS

V tekmovalni sezoni 2021/2022 v ligaškem tekmovanju Super lige nastopajo naslednje ekipe: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Do izteka roka za registracijo ekip in igralcev za nastopanje v ligaškem tekmovanju Superlige, ki se je iztekel 6. 8. 2021, je pravočasno prispelo 9 prijav in sicer naslednjih ekip: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Vse prijave so prispele na naslov BZS pravočasno. Vse zgoraj naštete ekipe so predložile vso zahtevano dokumentacijo in dokazila, zato je registracijska komisija ugotovila, da so vse prijave popolne ter je na tej podlagi opravila registracijo ekip in igralcev za sezono 2021/2022.

Ad 3 PCT pogoji in stroški testiranja na tekmah državnih lig

SKLEP: IO BZS potrdi, da so se pri organizaciji in izvedbi tekem vse ekipe, vključno s spremljajočim osebjem in sodniki, dolžne ravnati po veljavnih navodilih in priporočilih Vlade RS in/ali NIJZ. 

V kolikor bo pogoj za nastop ali sodelovanje na ligaških tekmah oz. državnih prvenstvih zahtevano, da igralci in drugi sodelujoči izpolnjujejo kriterije PCT, se igralci in ostali udeleženci lahko udeležijo tekmovanja, če ob vstopu na prizorišče predložijo veljavno PCT potrdilo. BZS bo krila stroške testiranj za Covid-19 za tekmovalce in ostale udeležence tekmovanj samo v primeru, če ji bo pristojno ministrstvo te stroške priznalo oziroma odobrilo ter plačalo. O tem bodo vse ekipe sprotno obveščene preko njihovih e-naslovov. Trenutno veljavni odlok je v veljavi do 31.12.2021.

VIR: bzs.si

18Avg/21

LICENCIRANJE

Po sklepu IO OBZ Nova Gorica bo v TOREK 24. 8. 2021 s pričetkom ob 19.00 uri LICENCIRANJE  za območne sodnike.
Prosim, da obvestite vse sodnike vašega kluba, da se udeležijo omenjenega sestanka.
Kraj sestanka: Balinarska dvorana v N. Gorici.
S seboj naj prinesejo sodniško izkaznico.
 
Lp
Marjan Ferfolja
 
18Avg/21

PRIJAVA ZA ENOJKE

BK PLANINA je organizator območnega tekmovanja za enojke –  člani. Turnir bo v soboto 28. 8. 2021 ob 9.00 uri.
Prijavnine NI !
Rok prijave do vključno sobota 21. 8. 2021 na naslov OBZ – v pismeni obliki( mail- marjanferfolja@gmail.com ali klasična pošta. V kolikor bo več prijav, bo turnir tudi na drugih igriščih.
Sistem je na IZPADANJE, kot na državnem prvenstvu, ki bo 5. 9. 2021, na katerega se lahko prijavi vsakdo.
18Avg/21

Umrl je Boris Lukežič – dolgoletni predsednik OBZ Nova Gorica

Danes 13. septembra 2020 je v 73. letu starosti umrl BORIS  LUKEŽIČ– dolgoletni predsednik Obmoćne balinarske zveze Nova Gorica. Bil je tudi član BK SGP Gorica, kateri je nekaj let po osamosvojitvi tekmoval v  SUPER LIGI republike Slovenije.

Pred osamosvojitvijo je klub bil član MEDREPUBLIŠKE LIGE – ZAHOD v takratni Jugoslaviji. Pod njegovim vodstvom je Klub večkrat tekmoval na državnih prvenstvih tako v igri posameznikov, kot dvojic in četvork in tam dosegal vidne rezultate.

Borisu gre poleg pokojnega Mihe Slovenca velika zasluga za prizadevanje pri izgradnji balinarske dvorane v Novi Gorici leta 1987, katero je gradilo podjetje SGP Gorica. V tem letu je Nova Gorica gostila ČETVEROBOJ NARODOV, na katerem so sodelovale reprezentance Hrvaške, Francije, Italije in Slovenije. Veliko svojega truda je vložil tudi pri izgradnji štiri steznega zunanjega igrišča , ko je bila OBZ Nova Gorica organizator Mladinskega svetovnega prvenstva v septembru leta 2005.

Kot balinar je bil tudi nekaj časa aktivni sodnik  v naši Zvezi. V letu 1981 je ob 30.letnici Balinarske zveze Jugoslavije bil član reprezentance Nove Gorice, katera je v Splitu v sodelovanju 16 reprezentanc iz bivše domovine osvojila 2. mesto na tem turnirju. V finalu je bila Nova Gorica poražena od ekipe iz Postojne. Boris Klukežič se je pred balinanjem nekaj časa  aktivno ukvarjal tudi s kegljanjem. Bil je član KK Gorica, kateri še danes tekmuje v prvi državni ligi.

Pogreb pokojnika bo na svojo lastno željo in trenutno situacijo v svetu v strogo ožjem družinskem krogu.
Ob tej priliki se bomo tako balinarji in prijatelji od njega poslovili le na daljavo. Spomin nanj in na njegovo delo v tem športu pa bo ostal za vedno med nami. Vsem klubom v naši Območni zvezi predlagamo, da se  v tem tednu pred odigranjem prvenstvenih tekmem z minuto molka počastimo njemu v spomin.

Svojcem pokojnika izražamo iskreno sožalje.

za OBZ Nova Gorica – predsednik:
Zvezdan Prinčič
Nova Gorica, dne: 13. septembra 2020

17Avg/21

10. mednarodni Alojzov memorial

V soboto 17.7.2021 je domači klub Planina organiziral že 10.mednarodni Alojzov memorial. Sodelovalo je 12 ekip iz Slovenije in zamejstva. Po celodnevnih bojih sta se v finalu pomerila domača ekipa Planine in ekipa Pam viličar. Po hudem boju je zmagala domača ekipa,v malem finalu pa je zmagala ekipa Podskala proti ekipi Agrochem Hrasta. Tekmovanja si je čez cel dan ogledalo veliko število gledalcev. Se vidimo naslednje leto. Ivo Petrič

17Avg/21

Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 16. 8. – 22. 8. 2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 252. dopisni seji dne 13. 8. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 22. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 129/21 dne 13. 8. 2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021129) in so začele veljati z današnjim dnem, 16. 8. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 22. 8. 2021.

Bistvene spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov so:
–    strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe (bodisi športno vadbo športnikov, bodisi športno rekreativno vadbo) ter izvajalci programov strokovnih usposabljanj v športu morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (imeti morajo negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, negativni HAG test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o polni cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo/dokazilo o prebolelosti COVID-19);
–    veljavnost negativnega PCR testa za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalce) se podaljšuje iz 48 ur na 72 ur od odvzema brisa. Veljavnost HAG testa ostaja 48 ur od odvzema brisa.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

T: 01 400 54 14
G: 041 741 681
E: zvijezdan.mikic1@gov.si

VIR: bzs.si